De veterinaire gezondheidszorg beschikt over preventieve en curatieve producten (vaccins, antibiotica, …). Ondanks deze succesvolle middelen blijven dierenartsen en landbouwbedrijven vragende partij naar aanvullende methoden om gezondheidsstoornissen aan te pakken.

Farm@nutrition vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar praktisch bruikbare producten voor landbouwbedrijven. Zo is het inzicht ontstaan om periodiek of continu complementaire gezondheidsproducten in te zetten om de conditie van de dieren optimaal te houden. De kosten van deze aanpak zijn veelal lager dan de kosten verbonden aan productieverlies, medicatie en sterfte te wijten aan ziektedoorbraak. Het gaat hier niet om een of andere vorm van preventieve medicatie, maar over gespecialiseerde nutritionele ondersteuning. Zaakvoerders in de dierlijke productie weten dat ontregeling van het digestieve- en/of immuunsysteem van hun dieren snel kan leiden tot aanzienlijke economische verliezen. Door het inzetten van de juiste producten (bv. via het drinkwater) is het mogelijk om de assimilatiecapaciteit van de darmen optimaal te houden, wat mogelijk maakt dat de dieren grote hoeveelheden voedsel kunnen verwerken met een maximaal rendement.

Bij het selecteren van nieuwe toepassingen hanteert Farm@nutrition de 100% veiligheidsregel:

  • geen risico’s en neveneffecten voor de dieren, ook niet bij hoge overdoseringen
  • geen residuen in dierlijke producten en/of milieu
  • extern kwaliteitsbewakingssysteem FCA
  • continue opvolging van de wettelijke voorschriften inzake diervoeding
  • selectief gebruik van ingrediënten volgens European Register of Feed Additives EC1831/2003 en updates

Farm@nutrition evalueert continu experimenten op niveau van landbouwbedrijven. Op deze manier worden de effecten van nieuwe toepassingen gescreend in praktijkomstandigheden. Hierbij heeft farm@nutrition speciale aandacht voor de diervriendelijkheid en het gebruiksgemak van de toepassingen.

1) Bij de keuze van de grondstoffen beperkt F@N zich tot het EU Register Additieven (Community Register of feed additives + Annex II - EC1831/2003, latest revisions) van European Commission, DG Health and Food Safety.
2) Implementatie van de Belgische wetgeving, tracering en risicoanalyse (HACCP) gebeuren volgens de Autocontrolegids Diervoeders van het FAVV (Federaal Agendschap voor de Voedselveiligheid).
3) Productie, opslag en distributie zijn gecertificeerd en worden georganiseerd in overeenstemming met FCA-Lastenboek Diervoeding Ovocom (Feed Chain Alliance).

Onderzoek & Ontwikkeling