De producten die Farm@nutrition op de markt brengt, vallen niet onder de noemer van volledige diervoeders of medicatie. Ze worden toegepast als tijdelijke ondersteuning van de gezondheidstoestand van de dieren.

Een daling in de fysieke conditie van de dieren vereist niet altijd een veterinaire ingreep omdat er geen duidelijk ziektebeeld is. In zulke situaties is een snelle en efficiënte methode nodig ter plaatse op het landbouwbedrijf.

Farm@nutrition is actief om precies deze methode van specifieke en tijdelijke ondersteuning uit te werken en te verbeteren, opdat onze productiedieren steeds op een optimaal gezondheidsniveau kunnen functioneren. Dit komt uiteindelijk iedereen ten goede: de dieren, de landbouwer en de consument.

De vraag naar zulke interventiemethodes werd gecreëerd door het uit elkaar groeien van 2 tendensen die eigen zijn aan industriële landbouwmethoden:

1) De genetische eigenschappen van de dieren worden gestuurd in de richting van hogere prestaties, vnl. op gebied van productiecapaciteit (betere groei, meer melk, meer eieren, hogere vruchtbaarheid). Dit vertaalt zich in vele gevallen in hogere gevoeligheid, hogere nutritionele behoeften, lagere weerstand en reserves.

2) De industriële productie van voedergewassen en het gebruik van gewasvariëteiten met hoge opbrengst leidt tot grondstoffen met een lagere nutriëntendichtheid. De eis tot een langere bewaartijd van de grondstoffen leidt eveneens tot de keuze van stabiele ingrediënten. De gebruikte grondstoffen zijn dan vaak arm aan essentiële nutriënten, zoals gevoelige oliën, oligo-elementen, vitamines en anti-oxidantia, die juist erg belangrijk zijn voor hoogproductieve dieren.

De veevoederindustrie tracht deze contradictie op te vangen met verrijkte voeders, maar is niet in staat om tijdelijk hogere behoeften in te vullen. Dit heeft voor gevolg dat de genetische expressie van de productiedieren vaak niet volledig tot ontplooiing komt omdat zij tijdelijk wordt onderdrukt door deficiënties, weerstandstekort, blokkades en (eigen) toxines.

Het constateren van zulke problemen en de juiste keuze van ondersteunende producten kunnen veel ongemak voor de dieren en aanzienlijk financieel verlies voorkomen.

marktpositie